Kusajili Wanafunzi

Ili mwanafunzi aweze kusajiliwa inambidi afanye yafuatayo:

  • Jaza fomu ya usajili kwa ufasaha na kufuata melekezo yote
  • Ambatisha vyeti halisi na nakala kama ilivyoelekezwa kwenye fomu
  • fomu ya usajili iliyojazwa kikamilifu pamoja na vyeti ha