Huduma za ushauri

Huduma mbalimbali za ushauri zinatolewa na NBAA kwa sekta ya Umma na sekta binafsi na awatu mmoja mmoja wenye mtandao mkubwa wanaohitaji ushauri maalumu kuhusu matumizi ya viwango, mtiririko wa fedha na usimamizi wa utajiri. Wateja wanapaswa ushauri wanalipa ada kulingana na huduma wanazopewa au kwa asilimia ya rasilimali inayosimamiwa.

Sehemu hii inakusudia kutoa taarifa za kina kuhusu aina mbalimbali za huduma za ushauri, taratibu na utekelezaji wa shughuli za ushauri kwa wadau mbalimbali: Baadhi ya huduma zinazotolewa ni pamoja na.

 • Kutoa huduma za mafunzo ya ndani kuhusu uhasibu, ukaguzi na masomo shirikishi ya taaluma kwa mfano kuwezesha mafunzo kuhusu sharia mpya na viwango.
 • Matayarisho miongozo ya utendaji kwa sekta na umma na sekta binafsi kwa mfano mwongozo ya uhasibu, mwongozo ya ununuzi na rejesta za mashaka n.k
 • Kutayarisha sera mahususi utendaji wa kampuni
 • Kutoa huduma za ushauri kuhusu matumizi ya viwango mbalimbali vya uhasibu. Kwa mfano: IF RSs, IPSASs, ISA, na TFAS.
 • Msaada katika kutayarisha mpango wa Biashara

Huduma za Ofisi ya Ajira

Huduma hii ipo kwa ajili ya kuwasaidia wanachama kutafuta ajira kwenye sekta mbalimbali za uchumi.

Pia inasaidia mashirika ya aina zote kuajiri Certified Public Accountants kwa mshahara utakaokubalika na kuwasaidia wanachama kushughulikia ipasavyo suala la ukosefu wa ajira au changamoto nyingine za ajira

Ada za Ushauri

Wateja wa ushauri wanalipa ada, hata hivyo hii itategemea aina ya huduma itakavyotolewa, kutoa fedha zakutosha kulingana na makadirio ya gharama halisi na muhimu kwa matumizi yenye ufanisi ya huduma za ushauri. Makadirio kwa makini ya gharama za ushauri ni sehemu muhimu ya kupanga kitita cha huduma za ushauri.

Vifuatavyo ni vibainishi muhimu vinavyojumuishwa kwenye kuamua ada ya ushauri:

 • Kitita cha mkutano
 • Viandikia
 • Ada ta utaalamu na wafanyakazi saidizi
 • Gharama za usafiri
 • Mawasiliano
 • Muda wa ushauri (Idadi ya siku)
 • Ushindani wa Soko la Ushauri
 • Ushauri ni lazima uvutie gharama itakayobadilishwa kila baada ya muda

Thamini ya Utendaji wa huduma za ushauri

Hii ni upimaji wa jinsi ya ushauri inavyofanywa katika huduma za ushauri kwa jumla. Lengo ni kuboresha utendaji wa kazi ya ushauri kila baada ya muda. Baada ya kukamilisha kazi ya ushauri, wateja lazima wajaze fomu za uthamini kwa madhumuni ya tathimini ya utendaji.

Vifuatavyo ni vipengele muhimu vya kuzingatiwa katika mchakato wa tathimini ya utendaji

 • Ubora wa kazi ya ushauri
 • Uwezo wa kukamilisha kazi kwa muda unaotakiwa
 • Uzoefu maalumu na weledi wa kiufundi katika aina mahususi ya ushauri
 • Mbinu ya kazi ya ushauri
 • Utumiaji wa hadithi za rejea

Kwa taarifa zaidi tafadhali wasiliana na idara ya ufundi na ushauri