Majukumu ya kisheria

Kwa mamlaka ya sharia ya uanzishaji, [sharia ya wahasibu na wakaguzi (usajili) (sura ya286 RE: 2002) kama ilivyoelezwa chini ya kifungu cha 4, Bodi ya Taifa ya wahasibu na wakaguzi (NBAA)

Ina mjukumu na mamlaka yafuatayo:

 • Kuendeleza na kutoa fursa na nyenzo za kuchunguza, kufundisha, uhasibu, ukaguzi na masomo shirikishi;
 • Kuendesha mitihani na kutoa diploma, vyeti na tuzo nyingine za Bodi katika uhasibu, ukaguzi na masomo shirikishi.
 • Kudhamini, kupanga na kutoa nyenzo kwa ajili ya mikutano semina na majadiliano, na ushauri kuhusu mambo yanayohusu uhasibu na masomo shirikishi
 • Kupanga kwa ajili ya uchapishaji na usambazaji wa jumla wa machapisho yaliyotokana na shughuli za bodi
 • Kueleza viwango na miongozo ya uhasibu au ukaguzi kadiri inavyofaa na kuhakikisha utimizaji wa viwango na miongozo kwa masomo husika.
 • Kutunza rejesta ya Certified Public Accountants in Public Practice, Certificate Accountants, Accounting Technicians and Practising Firms
 • Kufikiria na kuamua maombi ya usajili na kufanya usajili wahasibu wanaofanyakazi wahasibu accounting Technicians na kampuni/mashirika tanayofanya kazi hizo.
 • Kusimamia shughuli na mwenendo wa Certified Public Accountants in Public Practice, Certified Public Accountants coradate Accountants, Accounting Technicians kampuni/ mashirika yanayofanya kazi hizo.
 • Kutathimi sifa ya uhasibu wan je kwa ajili ya kusamehewa sehemu ya mitihani ya Bodi.
 • Kutunga muundo wa uhasibu wa Taifa na mihitasari ya mafunzo na kusimamia mihitasari yote ya mafunzo ya uhasibu kwenye taasisi za mafunzo nchini kote inafuata muundo wa uhasibu wa Taifa
 • Kutathimini sifa za uhasibu wa taasisi za ndani kwa ajili ya kusamehewa sehemu ya mitihani ya Bodi
 • Kufanya majukumu mengine baada ya kushawishiana na Waziri

Majukumu ya kisheria ya Bodi yaliyotajwa hapo juu, muhtasari ni:-

 • Usajili
 • Usimamizi
 • Uendelezaji taaluma ya uhasibu
 • Uwekaji Viwango
 • Kufanya majukumu mengine baada ya kushauriana na Waziri