Taratibu za mtihani

Taratibu za mtihani

Jinsi ya kuomba kujiunga na mtihani

Taratibu za kuomba kufanya mitihani ni rahisi sana, unachohitaji, kufanya ni kufuata maelekezo.

  1. Pakua na jaza examination entry form.
  2. Lipia ada ya mitihani inayotakiwa na ambatanisha stakabadhi ya kulipa benki, iwapo mtahiniwa hajalipa ada ya mchango wa mwaka ni lazima uwasilishe pamoja na ada yakujiunga na mtihani kabla ya tarehe ya mwisho , vinginevyo ada ya adhabu itatolewa.
  3. Wasilisha fomu NBAA kwa anwani ya posta au kwa mkono.

Maandalizi ya kujisomea

Bodi inasajili na kufuatilia taasisi za kuendesha masomo ya mafunzo ya mapitio kwa watahiniwa wanaojiandaa kwa mitihani ya Bodi . Taasisi hizi zinajulikana kuwa waendeshamafunzo.

Watahiniwa wanatakiwa kuhudhuria masomo ya mafunzo ya mapitio kwa waendesha mafunzo waliosajiliwa ili wajiandae vya kutosha kwa mitihani ya bodi. Watahiniwa wanashauriwa kuhudhuria mafunzo kwa miezi sita ya mafunzo ya mapitio kabla ya kufanya mitihani ya bodi.

Barua ya udahiliwa mitihani

Bodi inatoa barua ya udahili wa mitihani ( idhini ya kufanya mitihani) kwa watahiniwa waliofanikiwa kuruhusiwa kufanya mitihani katika muhula fulani kabla ya kuanza kwa mitihani. Kwa watahiniwa wanaoishi Dar es Salaam na Dodoma waende kuchukua idhini zao za mtihani wao wenyewe katika idara ya Elimu na Huduma za Mafunzo Dar es Salaam na Dodoma mtawalia. Kwa watahiniwa waliochagua vituo vya mitihani nje ya Dar es salaam , idhini zao za mitihani watatumiwa kwenye anuani zao za posta.

Uahirishaji mtihani

katika kuahirisha mtihani mtahiniwa anatakiwa kufuata taratibu za uahirishwaji zilizoelezwa.